Đổi mới tư duy - Tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống

40.Ngân hàng hợp tác xã chi nhánh tỉnh Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 5.000.000đ

40.Ngân hàng hợp tác xã chi nhánh tỉnh Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 5.000.000đ

41.Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 5.000.000đ

41.Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 5.000.000đ

42. Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 10.000.000đ

42. Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 10.000.000đ

43. Sở Nội vụ Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 7.300.000đ

43. Sở Nội vụ Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 7.300.000đ

44. Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 3.000.000đ

44. Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 3.000.000đ

45. Trung tâm y tế huyện Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 2.898.000đ

45. Trung tâm y tế huyện Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 2.898.000đ

46. Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Buôn Ma Thuột ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022 5.300.000đ

46. Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh Buôn Ma Thuột ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022 5.300.000đ

47. Lớp Lãnh đạo cấp phòng - Trường chính trị tỉnh Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 2.745.000đ

47. Lớp Lãnh đạo cấp phòng - Trường chính trị tỉnh Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 2.745.000đ

48. Quỹ Đầu tư Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 5.000.000đ

48. Quỹ Đầu tư Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 5.000.000đ

49. Ban Dân vận tỉnh uỷ Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 2.300.000đ

49. Ban Dân vận tỉnh uỷ Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 2.300.000đ