Đổi mới tư duy - Tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Loại văn bản Trích yếu
1 Kế hoạch Tổ chức, thực hiện truyền thông, tuyên truyền về kết quả và Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Kế hoạch

Kế hoạch Tổ chức, thực hiện truyền thông, tuyên truyền về kết quả và Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

 • Ngày ban hành: 16/09/2022
 • Ngày có hiệu lực: 16/09/2022
 • Cơ quan ban hành: Hội Chữ thập đỏ tỉnh
2 Kế hoạch số 142/KH-CTĐ Kế hoạch

V/v Tổ chức Lễ phát động và triển khai các hoạt động "Tháng Nhân đạo" cấp tỉnh năm 2022

 • Ngày ban hành: 22/04/2022
 • Ngày có hiệu lực: 22/04/2022
 • Cơ quan ban hành: Hội Chữ thập đỏ tỉnh
3 số 120/KH-CTĐ Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức Tháng nhân đạo năm 2022

 • Ngày ban hành: 30/03/2022
 • Ngày có hiệu lực: 30/03/2022
 • Cơ quan ban hành: Hội Chữ thập đỏ tỉnh
4 Hướng dẫn công tác truyền thông năm 2020 Hướng dẫn

Hướng dẫn số 45/HD- CTĐ, ngày 25/2/2020 về công tác truyền thông 2020

 • Ngày ban hành: 25/02/2020
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/2020
 • Cơ quan ban hành: Hội Chữ thập đỏ tỉnh
5 Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động " Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" giai đoạn 2019 - 2021 Hướng dẫn

Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động " Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" giai đoạn 2019 - 2021

 • Ngày ban hành: 25/02/2020
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/2020
 • Cơ quan ban hành: Hội Chữ thập đỏ tỉnh
6 Phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện tháng 3/2020 Công văn

Phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện tháng 3/2020

 • Ngày ban hành: 25/02/2020
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/2020
 • Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh
7 Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh năm 2020 Thông báo

Thông báo số 36/TB- CTĐ, ngày 17/02/2020 Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh năm 2020

 • Ngày ban hành: 17/02/2020
 • Ngày có hiệu lực: 17/02/2020
 • Cơ quan ban hành: Hội Chữ thập đỏ tỉnh
8 Đề cương tuyên truyền 73 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam ( 23/11/1946 - 23/11/2019) Đề cương

Đề cương tuyên truyền 73 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam

 • Ngày ban hành: 24/10/2019
 • Ngày có hiệu lực: 24/10/2019
 • Cơ quan ban hành: Trung ương Hội CTĐ Việt Nam
9 Hướng dẫn 277/ HD- CTĐ, ngày 10/9/2019 công tác TTN CTĐ năm học 2019 - 2020 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác TTN CTĐ năm học 2019 - 2020

 • Ngày ban hành: 10/09/2019
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/2019
 • Cơ quan ban hành: Hội Chữ thập đỏ tỉnh
10 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk ( 18/7/1979 - 18/7/2019) Đề cương

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk ( 18/7/1979 - 18/7/2019)

 • Ngày ban hành: 24/06/2019
 • Ngày có hiệu lực: 24/06/2019
 • Cơ quan ban hành: Hội Chữ thập đỏ tỉnh
11 Số 119/KH-CTĐ Kế hoạch

Kế hoạch ứng phó thiên tai, dịch bệnh và sự cố nghiêm trọng năm 2022

 • Ngày ban hành: 30/03/2022
 • Ngày có hiệu lực: 30/03/2022
 • Cơ quan ban hành: Hội Chữ thập đỏ tỉnh
12 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Đề cương

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm nagyf thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk ( 18/7/1979 - 18/7/2019)

 • Ngày ban hành: 24/06/2019
 • Ngày có hiệu lực: 24/06/2019
 • Cơ quan ban hành: Hội Chữ thập đỏ tỉnh
13 Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm nagyf thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk (18/7/1979 - 18/7/2019)

 • Ngày ban hành: 08/03/2019
 • Ngày có hiệu lực: 08/03/2019
 • Cơ quan ban hành: Hội Chữ thập đỏ tỉnh
14 Kế hoạch tuyên dương cán bộ Hội tiêu biểu Kế hoạch

Kế hoạch tuyên dương cán bộ Hội tiêu biểu xuất sắc, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk ( 18/7/1979 - 18/7/2019)

 • Ngày ban hành: 09/05/2019
 • Ngày có hiệu lực: 09/05/2019
 • Cơ quan ban hành: Hội Chữ thập đỏ tỉnh
15 số 57/HD - CTĐ Hướng dẫn

Hướng dẫn thành lập các Đội tình nguyện viên và điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ

 • Ngày ban hành: 26/03/2019
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/2019
 • Cơ quan ban hành: Hội Chữ thập đỏ tỉnh
16 Số 184/HD - CTĐ Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trường học năm 2018 - 2019

 • Ngày ban hành: 20/09/2018
 • Ngày có hiệu lực: 20/09/2018
 • Cơ quan ban hành: Hội Chữ thập đỏ tỉnh
17 Số 58/HD - CTĐ Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Hội Chữ thập đỏ tỉnh

 • Ngày ban hành: 26/03/2019
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/2019
 • Cơ quan ban hành: Hội Chữ thập đỏ tỉnh
18 Số 224/HD - VP Hướng dẫn

Hướng dẫn thi đua công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ,huyện, thị, thành Hội

 • Ngày ban hành: 01/11/2018
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2018
 • Cơ quan ban hành: Hội CTĐ tỉnh
19 số 97/CTĐ - VP Hướng dẫn

Hướng dẫn về nhiệm kỳ đại hội các cấp

 • Ngày ban hành: 21/05/2018
 • Ngày có hiệu lực: 21/05/2018
 • Cơ quan ban hành: Hội CTĐ tỉnh
20 Số 243/CTPH/HCTĐ - TĐ - SGD&ĐT Chương trình

Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tỉnh Đoàn, Sở giáo dục và Đào tạo trong hoạt động thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học giai đoạn 2016 - 2021

 • Ngày ban hành: 30/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 30/11/2016
 • Cơ quan ban hành: HCTĐ - TĐ - SGD&ĐT