Đổi mới tư duy - Tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Loại văn bản Trích yếu
1 CHỈ THỊ Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới Chỉ thị

CHỈ THỊ Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

 • Ngày ban hành: 24/04/2020
 • Ngày có hiệu lực: 24/04/2020
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
2 Luật số: 11/2008/QH12 Luật

Luật hoạt động Chữ thập đỏ

 • Ngày ban hành: 01/01/2009
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2009
 • Cơ quan ban hành: Quốc Hội
3 sỐ 18/CT - TTg Chỉ thị

Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới

 • Ngày ban hành: 09/07/2018
 • Ngày có hiệu lực: 09/07/2018
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
4 Số 02/2013/TTLT - BNV - BLĐTBXH - BTC - BYT Thông tư

Thông tư liên tịch hướng dẫn quy trình , thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt đọng Chữu thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

 • Ngày ban hành: 09/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 09/07/2013
 • Cơ quan ban hành: BNV - BLĐTBXH - BTC - BYT
5 Số 07/2014/TT - BGDDT Thông tư

Thông tư quy định về hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học

 • Ngày ban hành: 14/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 14/03/2014
 • Cơ quan ban hành: Bộ giáo dục và Đào tạo
6 Số : 64/2007/NĐ-CP Nghị định

Nghị định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

 • Ngày ban hành: 10/04/2007
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2007
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
7 Số: 30/2012/NĐ-CP Nghị định

Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

 • Ngày ban hành: 12/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 12/04/2012
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
8 Số: 45/2010/NĐ-CP Nghị định

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI

 • Ngày ban hành: 21/04/2010
 • Ngày có hiệu lực: 21/04/2010
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
9 Số 43-CT/TW Chỉ thị

Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

 • Ngày ban hành: 08/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2010
 • Cơ quan ban hành: Ban chấp hành TW