Đổi mới tư duy - Tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống

Đắk Lắk được nhận hỗ trợ 900 triệu đồng cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Ngày 7/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn quy trình hướng dẫn lựa chọn hộ hưởng lợi phi dự án “Cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn tại một số khu vực vùng sâu, vùng... Chi tiết >>

Tâp huấn, Hướng dẫn triển khai khoản viện trợ phi dự án "Cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn"

Thực hiện Kế hoach của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và sự đồng ý thống nhất chủ trương của Uỷ bạn nhân dân tỉnh về việc triển khai khoản viện trợ phi dự án "Cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 có hoàn cảnh khó... Chi tiết >>