Đổi mới tư duy - Tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Loại văn bản Trích yếu
1 Số: /UBND-KGVX Công văn

Về viêc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2022

 • Ngày ban hành: 01/03/2022
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2022
 • Cơ quan ban hành: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
2 Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh uỷ số 05 -CT/TU, ngày 08/01/2021 Chỉ thị

Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

 • Ngày ban hành: 08/01/2021
 • Ngày có hiệu lực: 08/01/2021
 • Cơ quan ban hành: Ban thường vụ Tỉnh uỷ
3 Công văn chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid - 19 Công văn

Công văn chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid - 19

 • Ngày ban hành: 13/03/2020
 • Ngày có hiệu lực: 13/03/2020
 • Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Lắk
4 Ứng phó với tình trạng thiếu hụt nguồn máu bởi ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid - 19 Công văn

Công văn số 08- CV/UBH,V/v Ứng phó với tình trạng thiếu hụt nguồn máu bởi ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid - 19

 • Ngày ban hành: 13/02/2020
 • Ngày có hiệu lực: 13/02/2020
 • Cơ quan ban hành: Uỷ ban Hội tỉnh
5 Đẩy mạnh hoạt động Hiến máu tình nguyện trong thời gian phòng chống dịch Covid - 19 Hướng dẫn

Công văn số 1168/UBND - KGVX, ngày 17/2/2020 Đẩy mạnh hoạt động Hiến máu tình nguyện trong thời gian phòng chống dịch Covid - 19

 • Ngày ban hành: 17/02/2020
 • Ngày có hiệu lực: 17/02/2020
 • Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
6 Nghị định về tinh giảm biên chế Quyết định

Nghị định tinh giảm biên chế của chính phủ Số: 108/2014/NĐ-CP, 20/11/2014

 • Ngày ban hành: 20/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 20/11/2014
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
7 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động " Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" Quyết định

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động " Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"

 • Ngày ban hành: 06/08/2019
 • Ngày có hiệu lực: 06/08/2019
 • Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
8 Số: /SLĐTBXH-BTXH Công văn

V/v triển khai công tác bình đẳng giới năm 2022

 • Ngày ban hành: 02/03/2022
 • Ngày có hiệu lực: 02/03/2022
 • Cơ quan ban hành: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
9 Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 18/CT -TTg, ngày 9/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ trong tình hình mới Kế hoạch

Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 18/CT -TTg, ngày 9/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ trong tình hình mới

 • Ngày ban hành: 15/10/2018
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2018
 • Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
10 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 43 - CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội CTĐ Việt Nam Kế hoạch

Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 43 - CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội CTĐ Việt Nam

 • Ngày ban hành: 19/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 19/09/2010
 • Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Đắk Lắk
11 Quyết định về việc ủy quyền để chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đối với Hội có phạm vi hoạt động trong xã Quyết định

Quyết định về việc ủy quyền để chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đối với Hội có phạm vi hoạt động trong xã

 • Ngày ban hành: 24/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 24/02/2011
 • Cơ quan ban hành: UBND tỉnh