Đổi mới tư duy - Tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Loại văn bản Trích yếu
1 Hướng dẫn thực hiện " Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 7/4 Hướng dẫn

Hướng dẫn thực hiện " Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 7/4

 • Ngày ban hành: 21/02/2020
 • Ngày có hiệu lực: 21/02/2020
 • Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo quốc gia HMTN
2 Đẩy mạnh hoạt động HMTN do tình hình mới của dịch bệnh Covid - 19 Công văn

Đẩy mạnh hoạt động HMTN do tình hình mới của dịch bệnh Covid - 19

 • Ngày ban hành: 12/03/2020
 • Ngày có hiệu lực: 12/03/2020
 • Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo quốc gia HMTN
3 Số 607/QĐ - TƯHCTĐ Quyết định

Quyết định Ban hành quy chế thi đua khen thưởng của Hội CTĐ Việt Nam

 • Ngày ban hành: 24/07/2018
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/2018
 • Cơ quan ban hành: Trung Ương hội CTĐ Việt Nam
4 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Hướng dẫn

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội CTĐ Việt Nam kháo X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 • Ngày ban hành: 06/11/2018
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/2018
 • Cơ quan ban hành: TW Hội
5 Số 19/NQ - TƯHCTĐ Nghị quyết

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành TW Hội khóa X, lần thứ II

 • Ngày ban hành: 26/01/2018
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2018
 • Cơ quan ban hành: TW Hội
6 Số 11/Ctr - TƯHCTĐ Chương trình

Chương trình làm việc toàn khóa của Ban kiểm tra Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 • Ngày ban hành: 17/01/2017
 • Ngày có hiệu lực: 17/01/2017
 • Cơ quan ban hành: Trung Ương hội CTĐ Việt Nam
7 Số 288/HD - TƯHCTĐ Hướng dẫn

Hướng dẫn đánh giá thi đua công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ cáp tỉnh

 • Ngày ban hành: 16/10/2018
 • Ngày có hiệu lực: 16/10/2018
 • Cơ quan ban hành: TW Hội
8 Số 19/QC - TƯHCTĐ Quy chế

Quy chế quản lý tập huấn viên, hướng dẫn viên Sơ cấp cứu thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

 • Ngày ban hành: 18/01/2019
 • Ngày có hiệu lực: 18/01/2019
 • Cơ quan ban hành: TW Hội
9 282/QĐ-TTg Quyết định

Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022

 • Ngày ban hành: 03/08/2018
 • Ngày có hiệu lực: 03/08/2018
 • Cơ quan ban hành: Trung Ương hội CTĐ Việt Nam