Đổi mới tư duy - Tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Loại văn bản Trích yếu
1 KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2022-2027 Báo cáo

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2022-2027

 • Ngày ban hành: 29/09/2022
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/2022
 • Cơ quan ban hành: Trung Ương hội CTĐ Việt Nam
2 BÀI PHÁT BIỂUCỦA ĐỒNG CHÍ BÙI THỊ HÒA, BÍ THƯ ĐẢNG ĐOÀN, CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM Tài liệu khác

BÀI PHÁT BIỂUCỦA ĐỒNG CHÍ BÙI THỊ HÒA, BÍ THƯ ĐẢNG ĐOÀN, CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

 • Ngày ban hành: 29/09/2022
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/2022
 • Cơ quan ban hành: Trung Ương hội CTĐ Việt Nam
3 DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM (Do bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch BCH Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI trình bày) Tài liệu khác

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM (Do bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch BCH Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI trình bày)

 • Ngày ban hành: 29/09/2022
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/2022
 • Cơ quan ban hành: Trung Ương hội CTĐ Việt Nam
4 BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, CHỦ TỊCH DANH DỰ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM KHÓA X Tài liệu khác

BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, CHỦ TỊCH DANH DỰ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM KHÓA X Tại Cuộc gặp mặt đại biểu dự Đại hội XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

 • Ngày ban hành: 29/09/2022
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/2022
 • Cơ quan ban hành: TW Hội Chữ thập đỏ việt Nam
5 Hướng dẫn thực hiện " Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 7/4 Hướng dẫn

Hướng dẫn thực hiện " Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 7/4

 • Ngày ban hành: 21/02/2020
 • Ngày có hiệu lực: 21/02/2020
 • Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo quốc gia HMTN
6 Đẩy mạnh hoạt động HMTN do tình hình mới của dịch bệnh Covid - 19 Công văn

Đẩy mạnh hoạt động HMTN do tình hình mới của dịch bệnh Covid - 19

 • Ngày ban hành: 12/03/2020
 • Ngày có hiệu lực: 12/03/2020
 • Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo quốc gia HMTN
7 Số 607/QĐ - TƯHCTĐ Quyết định

Quyết định Ban hành quy chế thi đua khen thưởng của Hội CTĐ Việt Nam

 • Ngày ban hành: 24/07/2018
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/2018
 • Cơ quan ban hành: Trung Ương hội CTĐ Việt Nam
8 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Hướng dẫn

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội CTĐ Việt Nam kháo X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 • Ngày ban hành: 06/11/2018
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/2018
 • Cơ quan ban hành: TW Hội
9 Số 19/NQ - TƯHCTĐ Nghị quyết

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành TW Hội khóa X, lần thứ II

 • Ngày ban hành: 26/01/2018
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2018
 • Cơ quan ban hành: TW Hội
10 Số 11/Ctr - TƯHCTĐ Chương trình

Chương trình làm việc toàn khóa của Ban kiểm tra Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 • Ngày ban hành: 17/01/2017
 • Ngày có hiệu lực: 17/01/2017
 • Cơ quan ban hành: Trung Ương hội CTĐ Việt Nam
11 Số 288/HD - TƯHCTĐ Hướng dẫn

Hướng dẫn đánh giá thi đua công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ cáp tỉnh

 • Ngày ban hành: 16/10/2018
 • Ngày có hiệu lực: 16/10/2018
 • Cơ quan ban hành: TW Hội
12 Số 19/QC - TƯHCTĐ Quy chế

Quy chế quản lý tập huấn viên, hướng dẫn viên Sơ cấp cứu thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

 • Ngày ban hành: 18/01/2019
 • Ngày có hiệu lực: 18/01/2019
 • Cơ quan ban hành: TW Hội
13 282/QĐ-TTg Quyết định

Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022

 • Ngày ban hành: 03/08/2018
 • Ngày có hiệu lực: 03/08/2018
 • Cơ quan ban hành: Trung Ương hội CTĐ Việt Nam