Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc

Cập nhật lúc: 09:12 17/04/2019

 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC

STT

Tên đơn vị

Chủ tịch

Điện thoại cơ quan

Email

1

Hội CTĐ TP. Buôn Ma Thuột

Đ/c Đậu XuânNguyên

0262 3.860.186

 

chuthapdobmt@gmail.com

2

Hội CTĐ Huyện Krông Pắc

Đ/c Tô Minh Lợi       

  

0262.3.528.148

 

ctd.krongpac@gmail.com

3

Hội CTĐ Huyện Ea Kar

Đ/c Nguyễn Thị Hoa   

 

0262.3.625.030

 

Chuthapdohoa@yahoo.com.vn

 

4

Hội CTĐ Huyện M’Đrắk

Đ/c Lê Thị Tuấn  

 

0262.3.731.577

 

hoichuthapdohuyenmdrak@ gmail.com

 

5

Hội CTĐ Thị xã Buôn Hồ

Đ/c Quảng Đình Lưu       

 

0262.3.872.336

chuthapdobh@gmail.com

 

6

Hội CTĐ Huyện Krông Buk

Đ/c Nguyễn Văn Pháp    

    

0262.3.574.209

thuhien87ctd@gmail.com

7

Hội CTĐ  Huyện Krông Năng

Đ/c Phạm Thanh Tùng        

 

0262.3.675.468

 

hoichuthapdokrongnang@gmail.com

8

Hội CTĐ Huyện  Ea Hleo

Đ/c Hoàng Văn Minh      

0262.3.777.416

 

ctdeahleo.hoi@gmail.com

9

 Hội CTĐ Huyện  Cư Kuin

Đ/c H Nghê ÊNuôl

 

0262.3.657.177

 

ctdcukuin@gmail.com

10

Hội CTĐ  Huyện Krông Bông

Đ/c Lương Thôi 

0262.6.287.753

 

 

ctdkrongbong@gmail.com

11

Hội CTĐ Huyện  Lắk

Đ/c Phạm Thanh Nghị  

  

0262.3.586.197

thanhnghi1960@gmail.com

12

Hội CTĐ Huyện Krông Ana

Đ/c Lương Thế Hằng

0262.3.637.505

 

hoichuthapdohuyenkrongana@gmail.com

13

Hội CTĐ  Huyện Cư Mgar

Đ/c Nguyễn Thị Hoa     

 

0262.3.834.533

 

 

 

nguyenthihoactdcumgar@gmail.com

14

Hội CTĐ Huyện Buôn Đôn

Đ/c Nguyễn Hữu Vinh 

 

0262.3.789.307

 

hctdhbuondon@gmail.com

15

Hội CTĐ Huyện Ea Sup

Đ/c Huỳnh Xuân Lắm  

   

0262.3.688.387

 

tranvinhctd@gmail.com

16

Trường Đại  học Tây Nguyên

Đ/c Y Tru Aliô