Ông Trần Thí - Thôn 4 – xã Ea Hu - Huyện Cư Kuin - Tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 14:26 04/06/2019

Ông Trần Thí - Thôn 4 – xã Ea Hu - Huyện Cư Kuin - Tỉnh Đắk Lắk

GĐ 05 người thì có 04 người bị bệnh nan y.Nhu cầu cần hỗ trợ thẻ tiết kiệm