Ông Hoàng Đức Hạnh - Thôn 1, xã Ea Sar, Huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 14:23 04/11/2019

Ông Hoàng Đức Hạnh - Thôn 1, xã Ea Sar, Huyện Ea Kar

Đang có con bị bệnh não, nhưng không có tiền để chữa trị, hiện tại đang ở trong ngôi nhà gỗ, lợp ngói, xiêu vẹo, rách nát,

Nhu cầu hỗ trợ: Càn được hỗ trợ để xây nhà và vốn để chăn nuôi