Đổi mới tư duy - Tạo dựng vị thế, bảo vệ sự sống

Ông Hoàng Đức Hạnh - Thôn 1, xã Ea Sar, Huyện Ea Kar

Ông Hoàng Đức Hạnh - Thôn 1, xã Ea Sar, Huyện Ea Kar

Bà Nguyễn Thị Ngân – Thôn 5 – xã Ea Hu – Huyện Cư Kuin – Đắk Lắk

Bà Nguyễn Thị Ngân – Hộ nghèo Thôn 5 – xã Ea Hu – Huyện Cư Kuin – Đắk Lắk Hộ nghèo, tàn tật, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn

Bà Vàng Thị Ngọc Hiến – Thôn Ea Krông, xã Cư San – huyện M’Đrắk,, tỉnh Đắk Lắk

Bà Vàng Thị Ngọc Hiến – Hộ nghèo Địa chỉ: Thôn Ea Krông, xã Cư San – huyện M’Đrắk,, tỉnh Đắk Lắk

Ông Trần Thí - Thôn 4 – xã Ea Hu - Huyện Cư Kuin - Tỉnh Đắk Lắk

Ông Trần Thí - Thôn 4 – xã Ea Hu - Huyện Cư Kuin - Tỉnh Đắk Lắk

Ông Hà Tiến Binh – Thôn 5 – xã Ea Hu – huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Hà Tiến Binh – Hộ Nghèo Thôn 5 – xã Ea Hu – huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Ông Cao Đăng Giai – Thôn Tân Lập, xã Cư M'ta, huyện M’Đrắk,, tỉnh Đắk Lắk

Ông Cao Đăng Giai – Hộ nghèo Địa chỉ: Thôn Tân Lập, xã Cư M'ta, huyện M’Đrắk,, tỉnh Đắk Lắk

Ông Nguyễn Văn Thanh – Thôn 5 , xã Krông Ắ, huyện M’Đrắk,, tỉnh Đắk Lắk

Ông Nguyễn Văn Thanh – Hộ nghèo Địa chỉ : Thôn 5 , xã Krông Ắ, huyện M’Đrắk,, tỉnh Đắk Lắk

Bà Đinh Thị Mai – Thôn Đắk Phú, xã Cư Prao, huyện M’Đrắk,, tỉnh Đắk Lắk

Bà Đinh Thị Mai – Hộ nghèo Địa chỉ: Thôn Đắk Phú, xã Cư Prao, huyện M’Đrắk,, tỉnh Đắk Lắk