Văn phòng tỉnh Hội

Cập nhật lúc: 10:09 22/04/2019

                                                           

          Bà Trần Thị Phương Thu                                                         Ông Đinh Quang Hưng 

               Chánh Văn phòng                                                                Phó Chánh Văn phòng  

 

                                               

              Bà Trần Thị Bích Phượng                                                 Ông Nguyễn Bá Toàn

                    Văn thư - Thủ quỹ                                                             Lái xe cơ quan

 

* Điện thoại văn phòng : 0262.3852.328 

* Chức năng, nhiệm vụ : 

Văn phòng Tỉnh Hội là cơ quan tham mưu, giúp việc và phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh Hội trong việc điều hành, phối hợp thực hiện các hoạt động của các phòng, ban thuộc cơ quan Tỉnh Hội, là đầu mối tổng hợp thông tin phục vụ lãnh đạo; có nhiệm vụ:

1. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của Hội và của cơ quan Tỉnh Hội trong phạm vi được phân công.

2. Tham mưu xây dựng chương trình và tổ chức phục vụ các cuộc họp, ghi biên bản, lập hồ sơ các cuộc họp của Thường trực, các Hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

3.Giúp Thường trực Tỉnh Hội điều hành công việc hàng ngày của cơ quan Tỉnh Hội.

4. Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh Hội.

5. Phối hợp tham mưu chuẩn bị và chỉnh lý để trình ký các văn bản của Chủ tịch, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

6.Tham mưu hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và giải quyết các thủ tục khen thưởng của Hội.

7.Phụ trách Thường trực Hội đồng lương của cơ quan, tham mưu lãnh đạo kịp thời về xét đề bạt nâng lương cho cán bộ, viên chức đúng quy định.

8. Tiếp nhận và xử lý bước đầu các văn bản gửi đi và công văn đến của Tỉnh Hội; sử dụng và bảo quản con dấu của Tỉnh Hội theo quy định; tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Hội và phục vụ các nhu cầu khai thác các hồ sơ, tài liệu theo quy định.

9. Thực hiện quản lý hành chính, quản lý tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, tài liệu của cơ quan Tỉnh Hội, mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động của Hội và của cơ quan trong phạm vi được phân công.

10.Tổ chức công tác bảo vệ, vệ sinh, công tác lễ tân, thường trực phòng cháy, chữa cháy của cơ quan.