Ký kết Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023 – 2027

Cập nhật lúc: 16:31 07/07/2023

 

Sáng 7/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiến hành ký kết Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023 – 2027.

Tham dự Lễ ký kết có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Jăn Buôn Krông; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh AYun H'Hương; cùng đại diện các sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giai đoạn 2023 – 2027, hai đơn vị phối hợp triển khai các nội dung trọng tâm: tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam; tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng và tổ chức các hoạt động nhân đạo khác; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, chương trình nhân đạo do hai bên phát động; tổ chức kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về chính sách, pháp luật hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội.

h
Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2027.

Việc triển khai ký kết Chương trình phối hợp nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08/6/2010 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”; phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong phối hợp, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội; lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Huyền Diệu