Phóng sự kỷ niệm 40 năm

Cập nhật lúc: 09:36 23/07/2019

My Documents\Downloads\Video\ps-15-7-19-v2.mp4