10 dấu ấn tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua

Cập nhật lúc: 14:58 29/08/2022

Nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần XI nhiệm kỳ 2022 - 2027, cùng chúng tôi nhìn lại 10 dấu ấn tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua.

10 dấu ấn tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua - Ảnh 1.
10 dấu ấn tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua - Ảnh 2.
10 dấu ấn tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua - Ảnh 3.
10 dấu ấn tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua - Ảnh 4.
10 dấu ấn tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua - Ảnh 5.
10 dấu ấn tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua - Ảnh 6.
10 dấu ấn tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua - Ảnh 7.
10 dấu ấn tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua - Ảnh 8.
10 dấu ấn tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua - Ảnh 9.
10 dấu ấn tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua - Ảnh 10.