43. Sở Nội vụ Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 7.300.000đ

Cập nhật lúc: 09:36 27/01/2022

43. Sở Nội vụ Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 7.300.000đ