1. Ban chấp hành Công Đoàn Sở giao thông vận tải Đắk Lắk ủng hộ phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2021 : 3.000.000đ

Cập nhật lúc: 08:17 12/01/2021

  1. Ban chấp hành Công Đoàn Sở giao thông vận tải Đắk Lắk ủng hộ phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2021 : 3.000.000đ