27. Sở Nội vụ tỉnh ủng hộ phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2021: 6.420.000đ

Cập nhật lúc: 15:25 05/02/2021

27. Sở Nội vụ tỉnh ủng hộ phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2021: 6.420.000đ