Công ty TNHH Thành Trung ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt 16.687.000 đồng.

Cập nhật lúc: 13:55 23/10/2020

Công ty TNHH Thành Trung ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt 16.687.000 đồng.