Ông Đặng Đức Lợi - Đại diện Hội đồng hương Mỹ Lợi tại TP.BMT ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt 5 tạ gạo.

Cập nhật lúc: 13:53 23/10/2020

Ông Đặng Đức Lợi - Đại diện Hội đồng hương Mỹ lợi tại TP.BMT ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt 5 tạ gạo.