42. Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 10.000.000đ

Cập nhật lúc: 09:33 27/01/2022

42. Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 10.000.000đ