45. Trung tâm y tế huyện Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 2.898.000đ

Cập nhật lúc: 09:38 27/01/2022

45. Trung tâm y tế huyện Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 2.898.000đ