47. Lớp Lãnh đạo cấp phòng - Trường chính trị tỉnh Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 2.745.000đ

Cập nhật lúc: 10:05 27/01/2022

47. Lớp Lãnh đạo cấp phòng - Trường chính trị tỉnh Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 2.745.000đ