49. Ban Dân vận tỉnh uỷ Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 2.300.000đ

Cập nhật lúc: 10:07 27/01/2022

49. Ban Dân vận tỉnh uỷ Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 2.300.000đ