51. Hội đồng nhân dan tỉnh Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 10.000.000đ

Cập nhật lúc: 14:19 08/02/2022

51. Hội đồng nhân dan tỉnh Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 10.000.000đ