55. Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 1.550.000đ

Cập nhật lúc: 14:24 08/02/2022

55. Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo và NNCD DC” năm 2022: 1.550.000đ